Auteursrechten

De Stichting Geschiedenis Joods Zwolle i.o., hierna te noemen de SGJZ, heeft in redelijkheid getracht eventuele auteursrechten op getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te achterhalen en gemaakte afspraken te respecteren. In het onverhoopte geval dat de SGJZ het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen zodat deze fout hersteld kan worden.

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de websiteteksten liggen bij de SGJZ. De inhoud van www.geschiedenisjoodszwolle.nl is beschikbaar onder de Creative Commons Licentie Naamsvermelding – NietCommercieel – Gelijkdelen 4.0 Internationaal, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Op www.geschiedenisjoodszwolle. nl is het Nederlands recht van toepassing.