Kan, Mirjam

Mirjam Kan (1955-2015)

Op 5 november 1955 wordt Mirjam Kan geboren aan de Wipstrikkerallee in Zwolle  als dochter van Hartog (Harry) Izak Kan (1922-2009) en Olga (Olly) Kan-Kok (1929-2020). Zij heeft een broer, Max (1959).

Mirjam als baby op de commode (bron: familiearchief Kan)
Mirjam met oom Wim Heimans, de onderduikvader van haar moeder, 1958 (bron: Rie Heimans zl)

 

Jeugdjaren

Harry en Olly geven hun kinderen een humanistische opvoeding en laten hen tegelijkertijd opgroeien in de ideeën van het traditionele Jodendom. Beiden oorlogsoverlevenden, vertellen zij Mirjam en Max ook over de speciale betekenis van het land Israël in hun leven. Omstreeks haar vijftiende levensjaar wordt Mirjam religieus. Voor haar moeder was het moeilijk om over te schakelen naar een kosjere huishouding, die ze nooit voor zich had gezien, maar ze zette zich er toch toe. Mirjam op haar beurt heeft met enthousiasme de Joodse kinderen in de regio Zwolle op zo gezellig mogelijke wijze het Jodendom en de liefde voor Israël bijgebracht. Samen met Hanne Denneboom geeft zij leiding aan de afdeling Zwolle van de Joodse jeugdbeweging Bnei Akiwa. Daarnaast speelt Mirjam gitaar en hockeyt jarenlang.

Mirjam als leidster van de Zwolse afdeling van de Joodse jongerenbeweging Bnei Akiwa in de soeka (loofhut) van de synagoge in Zwolle, september 1971. Achteraan links Mirjam, rechts haar broer Max, vooraan links Levien de Weerd en rechts Berney Stibbe (bron: archief Mirjam  Kan)

Naar Israël

Na het eindexamen atheneum aan de Thorbecke Scholengemeenschap in juli 1975 emigreert Mirjam naar Israël. Eerst behaalt zij daar een onderwijsgraad in religieuze studies, vervolgens studeert zij aan de Ilan Bar Universiteit af als psychotherapeut en therapeutisch maatschappelijk werker. Van 1983 tot 2011 is zij verbonden aan het Elah Centrum, opgericht door en voor uit Nederland afkomstige Israëliërs. Het behoort in Israël tot de pioniers op het gebied van psychologische hulpverlening aan Sjoa-overlevenden. In haar vrije tijd zingt zij in een regionaal koor Israëlische, religieuze en klassieke liederen.

Mirjam met Eppe en Tine Huisman, de onderduikouders van haar vader, jaren 1980 (bron: archief Mirjam Kan)
Mirjam in de tuin bij haar ouders, met links haar moeder Olga Kan-Kok en rechts oma Reina Kan-Slager (bron: archief Mirjam Kan)

Blijvende binding met Zwolle

Mirjam komt regelmatig terug in Zwolle voor familiebezoek en om sociale contacten te onderhouden. Zij is trouw in het aanhouden van haar contacten met de vele Nederlandse vrienden, zowel vanuit Israël als tijdens haar bezoeken in Nederland. Vaak geeft ze in Zwolle en elders in Nederland lezingen over het Jodendom en Israël. In 2003 is zij medeorganisator van de reünie van oud-Zwollenaren in Israël. Haar binding met Joods Zwolle resulteert erin dat zij het initiatief neemt tot het opzetten van de website www.joodszwolle.nl, een ‘familiealbum’ van de Zwolse Joodse gemeenschap. Hieraan spendeert zij jarenlang veel van haar vrije tijd. De informatie van deze inmiddels verdwenen site zal later, enkele jaren na haar overlijden, mede de basis zijn voor voor veel artikelen op de website www.geschiedenisjoodszwolle.nl.

Bij de uitreiking van lintje aan Harry Kan. Mirjam Kan temidden van haar familie, 1996. Eerste rij v.l.n.r. Ilana Kan-Pront, Mirjam Kan, Carmela Halfi-Balayo. Tweede rij v.l.n.r. Max Kan, Olly Kan-Kok, Harry Kan (Bron: familiearchief Kan)

Carmela Halfi-Bajayo was Mirjams levenspartner gedurende vele jaren. Als de relatie begint is Carmela weduwe. Het laatste deel van Mirjams leven wonen zij in Zichron Ya’akov, in de nabijheid van Carmela’s dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Na een langdurig ziekbed overlijdt Mirjam op 25 december 2015 in Zichron Ya’akov, waar ze is begraven.

Mirjam met haar levenspartner Carmela Halfi-Bajayo (Bron: archief  Mirjam Kan)

Verantwoording:

Tekst:
Mirjam Kan zl, bewerkt door Max Kan en Piet den Otter
Laatst bijgewerkt:
Oktober 2021