GENOEMDE TEKSTEN UIT DE THORA, IN DE NIEUWE BIJBELVERTALING UIT 2004

Genesis 2:2-3

2 Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had.

3 God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk.


Exodus 16:29

29 De Heer heeft jullie de sabbat gegeven en daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is, niemand mag het kamp verlaten.


Jeremia 17:19-22

19 Dit zei de Heer tegen mij: ”Ga in de Volkspoort staan, die de koningen van Juda plegen te gebruiken, en in de andere poorten van Jeruzalem.

20 Verkondig daar: Koningen van Juda, inwoners van Juda en Jeruzalem, jullie die door deze poorten naar binnen gaan, luister naar de woorden van de Heer.

21 Dit zegt de Heer: Wacht je er terdege voor om op sabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen

22 en om uit jullie huizen goederen naar buiten te brengen. Verricht ook verder geen enkele bezigheid en vier de sabbat als heilige dag zoals ik jullie voorouders geboden heb.